Minimum Giroindbetalin På Casino = 50 Kr, Bonus I Optagels - Tamil Genocide Memorial